Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als AVG of GDPR) van toepassing geworden in alle landen van de Europese Unie. Deze nieuwe regelgeving heeft o.a. als doel om u meer zeggenschap te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Duidelijke informatie is daarvoor onmisbaar. Daarom heeft Sanofi deze privacy website opgezet.

Sanofi verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering op verschillende manieren persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u een website van ons bezoekt, contact met ons opneemt, als zorgprofessional in een relatiebestand voorkomt of als u zich heeft ingeschreven voor digitale nieuwsberichten. Wij verstrekken op deze privacy website per situatie informatie over onze verwerking van persoonsgegevens. In het onderstaande overzicht kunt u de voor u relevante privacy statements uitkiezen, bekijken en downloaden als u dat wilt. In elk statement vindt u ook informatie over de rechten die u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Tevens staan onze contactgegevens daarin, voor het geval u nog vragen heeft.

Er zijn twee Sanofi entiteiten in Nederland. Alle hieronder genoemde privacy statements zien op Sanofi-aventis Netherlands B.V. Een gedeelte is tevens van toepassing voor Genzyme Europe B.V., namelijk ‘Privacy bij contact’ waar het gaat om melding van bijwerkingen; en ‘Zorgprofessional en Privacy’. Vanzelfsprekend verwerken wij uw persoonsgegevens altijd op een beveiligde manier en met de grootst mogelijke zorg.

Websites
Hier vindt u een privacyverklaring die ingaat op de gegevensverwerking en cookiegebruik zoals die plaatsvindt op de meeste van onze websites. Per website kunt u ook de daar geplaatste (specifieke) privacyverklaring bekijken, in sommige gevallen via de webvoorwaarden. De cookies die worden geplaatst worden ook gebruikt om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren.
Privacy bij contact
Als u contact met ons opneemt om in verband met een product een medische vraag te stellen, een bijwerking te melden of een klacht te uiten, verwerken wij persoonsgegevens van u. Voor deze specifieke situaties vindt u hier uitgebreide informatie over de gegevensverwerking. Ook als u over iets anders contact opneemt, verwerken we persoonsgegevens. Daarover vindt u hier enige algemene informatie.
Zorgprofessional en Privacy
De Sanofi en Genzyme producten en diensten zijn gerelateerd aan (medische) zorg. Artsen schrijven onze medicijnen voor, apothekers verstrekken ze aan de patiënten en verpleegkundigen of andere zorgprofessionals werken met onze producten. Wij houden contact met deze zorgprofessionals in het kader van marketing, medische informatievoorziening, overige communicatie en samenwerkingen. Over onze gerelateerde verwerking van persoonsgegevens vindt u hier meer informatie. Bent u zorgprofessional, dan raden wij u aan dit statement te bekijken.
Elektronische Nieuwsberichten
Heeft u zich ingeschreven voor onze elektronische nieuwsberichten en daarvoor toestemming gegeven? Dan is dit privacy statement relevant voor u. Wij kunnen u via verschillende kanalen om deze toestemming hebben gevraagd. Bijvoorbeeld met een papieren of digitaal formulier, via onze representant, tijdens een werkbezoek, bij een conferentie of op een van onze websites. Wanneer Sanofi die toestemming vraagt, verwijzen wij naar dit privacy statement. Hier kunt u het nog eens nalezen.